Knihovna Národního muzea

Adresa webu knihovny:

http://www.nm.cz/Knihovna-NM/

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené s jejím zaměřením (společenské a přírodní vědy).

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Antropologie, etnografie, Biologické vědy, Divadlo, film, tanec, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie, Hudba

Hledání v archivu