Bankovní institut vysoká škola - odborná knihovna

Adresa webu knihovny:

http://www.bivs.cz/pro-studenty/knihovna-bivs/kontakty-na-knihovnu

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené se svým regionem.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Ekonomické vědy, obchod, Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Hledání v archivu