Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, odborná knihovna

Adresa webu knihovny:

http://www.vsrr.info/cs/skola/knihovna

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené se svým regionem.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Ekonomické vědy, obchod, Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Hledání v archivu