Citace PDF dokumentu

Text dotazu

Dobrý den, našla jsem na internetu PDF dokument, ze kterého jsem čerpala do své bakalářské práce a nevím, jak ho ocitovat v textu do závorky.
Odkaz na text je tento: http://www.prevencekriminality.cz/evt_file.php?file=171
Takže můj dotaz zní, co napsat v textu do závorky a co poté napsat do soupisu literatury.
Předem moc děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
 
pokud máte na mysli, jak by obecně vypadal bibliografický záznam Vámi dotazovaného PDF dokumentu podle normy ISO 690, tak lze pro daný dokument vytvořit bibliografický záznam následovně (údaje jsou převzaty z PDF dokumentu a doplněny dalšími údaji ze Souborného katalogu ČR):
 
SVATOŠ, Roman. Vývoj kriminality mládeže v České republice. Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. 2/2013, s. 139-154. ISSN 1210-9150. Dostupné také z: http://www.prevencekriminality.cz/evt_file.php?file=171
 
 
 
Z formulace Vašeho dotazu usuzuji, že zřejmě používáte tzv. harvardský styl citovaní, kdy by odkaz v textu vypadal takto:
(Svatoš, 2013, s. 139-154)
 
Plný bibliografický záznam dokumentu v souhrnu literatury na konci Vašeho textu by za použití harvardského stylu měl být v tomto tvaru:
SVATOŠ, Roman, 2013. Vývoj kriminality mládeže v České republice. Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. 2/2013, s. 139-154. ISSN 1210-9150. Dostupné také z: http://www.prevencekriminality.cz/evt_file.php?file=171
 
 
 
Další materiály k problematice citování viz http://ciks.vse.cz/citace/
 
Harvardský styl citování viz http://iva.k.utb.cz/wp-content/uploads/harvardsky-system.pdf

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

Praha

Knihovna

Datum zadání dotazu

11.03.2015 19:37

Martin píše:
Pondělí 20.03.2017 15:43
Dobrý den, našel jsem na internetu dokument v PDF, který bych rád použil do své bakalářské práce, ale nevím jak ho odcitovat podle ISO 690. Prosím o pomoc.
Odkaz je zde: http://www.roche-diagnostics.cz/[…]/Toxoplazmoza_drGeleneky.pdf
PSK - admin píše:
Úterý 21.03.2017 11:21
Dobrý den, odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Diana píše:
Středa 26.04.2017 19:08
Dobrý den,
chtěla bych poprosit o radu, nevím jak citovat tento dokument v pdf https://ec.europa.eu/[…]/market-situation-2014-07_en.pdf ?
Obvykle dělám citace z citace.com, ale nevím jestli tento dokument vybrat jako elektronický článek nebo příspěvek nebo jak. Děkuji mnohokrát za pomoc.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 04.05.2017 18:31
Dobrý den,

podle normy ČSN ISO 690 by citace dokumentu měla vypadat takto:

EUROPEAN COMMISSION. Directorate-General for Agriculture and Rural Development. Wine - market situation: evolution and background information [online]. European Commission, 2015 [cit. 2017-05-04]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/[…]/market-situation-2014-07_en.pdf
Martin píše:
Úterý 02.05.2017 17:54
Dobrý den, prosím o pomoc. Našel jsem článek, který bych potřeboval odcitovat podle ISO 690. Nevím si s tím rady :( Předem moc děkuji za pomoc. Odkaz na článek: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2005/03/03.pdf
PSK - admin píše:
Středa 03.05.2017 10:46
Dobrý den,
k prostudování správného citování podle mezinárodně platné normy ISO 690 platné od 1. dubna 2011 doporučujeme interpretaci autorů Olgy Birnátové a Jana Skůpy. Tento návod naleznete zde: http://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
Dokument vznikl pod záštitou webu citace.com, který obsahuje také generátor citací.
Citace Vámi uvedeného článku je tedy správně takto:
MICHALA, Ladislav, Petr KODYM a Rudolf ČERNÝ. Toxoplazmóza. Interní medicína pro praxi [online]. 2005, 7(3), 120 - 122 [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: https://internimedicina.cz/pdfs/int/2005/03/03.pdf
Klára píše:
Pátek 15.09.2017 12:54
Dobrý den,
jak mám dle normy vytvořit citaci z tohoto pdf dokumentu??

https://webevzp.blob.core.windows.net/[…]/pzt_994_p.pdf
PSK - admin píše:
Úterý 19.09.2017 09:38
Dobrý den,

na základě citační normy ČSN ISO 690 : 2011 - bibliografické citace jsme zvolili citaci Vašeho dokumentu jako webové stránky. Generátor citací www.citace.com pak vygeneroval následující podobu citace:

Úhradový katalog VZP-ZP: Poukaz 01_17. Zdravotnické prostředky [online]. Praha: VZP, 2017 [cit. 2017-09-19]. Dostupné z: https://webevzp.blob.core.windows.net/[…]/pzt_994_p.pdf

ZDROJE:
https://sites.google.com/[…]/elektronick-zdroje
https://www.citace.com/
Honza píše:
Úterý 14.11.2017 20:09
Dobrý den, do své seminární práce jsem použil informace z tohoto dokumentu pdf: http://mrwaddell.com/european/legacyandwomen.pdf , konkrétně část Napoleon Bonaparte and the Legacy... Nemám ponětí, jak to citovat. Pod textem je sice uvedený zdroj, ale ten se týká knihy ze které čarpal autor tohoto dokumentu... Předem díky za pomoc.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 16.11.2017 15:42
Dobrý den, odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Marie píše:
Sobota 18.11.2017 10:54
Dobrý den,
píši závěrečnou práci a potřebovala bych vytvořit citaci školského zákona (561/2004 Sb.). Bohužel nevím jak ji vytvořit, mohli byste mi, prosím, poradit? Děkuji
PSK - admin píše:
Pondělí 20.11.2017 16:32
Dobrý den,
citování zákonů a ostatních legislativních dokumentů není vázáno normou ČSN ISO 690, na základě jejích pravidel je ale možné dané zákony ocitovat.
Správná citace uvedeného zákona by tedy byla třeba: Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů. 10.11.2004. ISSN 1211-1244.
Při vytváření citací Vám pomůže web www.citace.com. Zákony můžete vyhledat na www.zakonyprolidi.cz, kde je také citační pomocník.
Dále Vám zasíláme již zodpovězený dotaz stejného typu z archivu služby Ptejte se knihovny :
"Kolegové s Knihovnického institutu NK ČR jsou toho názoru, že přesné informace o tom jak citovat, by Vám měl poskytnout Váš vedoucí práce.
Ne vždy totiž vedoucí práce vyžaduje citování dokumentů na základě českých norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197).
Není-li v normě výslovně uveden příklad citace zákona, je třeba postupovat jako v případě běžného dokumentu (citovat zákon jako dokument, který nemá autora) Můžete také zvolit variantu citování zdrojového dokumentu, z nějž jste zákon čerpala, např.
Zákon č. 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých. (název psán kurzívou) In Autorské právo, prumyslová práva podle stavu k 13.5. 1998.
Ostrava: Sagit, 1998. ISBN 80-7208-069-5.
Setkali jsme se také s citováním dokumentu pouze pod jeho názvem Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonu (Autorský zákon) č. 21/2000 Sb. (psáno kurzívou)
Nicola S. píše:
Středa 22.11.2017 19:06
Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o pomoc ohledně ocitování projektu, který je zveřejněn Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Konkrétní odkaz zde: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/ikvz/. Čerpala jsem pouze z kapitoly Gayové a lesbičky. Projekt je vydán v roce 2001-2002, pokud dobře chápu, ale univerzita má na svých stránkách copyright 2016-2017. Nevím tedy, jak správně dokument ocitovat v seznamu použité literatury, i v závorce použité za textem, podle Harvardského systému.

Předem Vám děkuji za pomoc a přeji pěkný následující den!

Nicola
PSK - admin píše:
Úterý 05.12.2017 17:27
Dobrý den,

citace by měla být zaznamenána tímto způsobem. Vzor přikládáme. Vytvořili jsme ji na základě níže uvedených zdrojů. Připojujeme též odkaz na generátor citací na Harvardský styl, kde si tento zápis můžete ještě ověřit: http://www.citethisforme.com/citation-generator/harvard .

Alinčová, Milena (2002). Romové. In Jan Buryánek, (Eds). Interkulturní vzdělávání: příručka nejen pro středoškolské pedagogy: projekt Varianty. Praha: Člověk v tísni - společnost při České televizi, pp. 119-232. [Online]. Available at: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/ikvz/ [Accessed 4 December 2017].

Zdroj: https://www.york.ac.uk/[…]/
Zdroj: https://www.york.ac.uk/[…]/
Nikol píše:
Sobota 02.12.2017 21:17
Dobrý den,
do své diplomové práce čerpám informace z výroční zprávy z roku 2016 o počtech studentů. Údaje čerpám ze strany 14. Nejsem si jistá jak přesně zdroj ocitovat, a proto Vás žádám o pomoc. Zdroj je v pdf. Odkaz na výroční zprávu: http://www.utb.cz/fhs/o-fakulte/vyrocni-zpravy
Předem děkuji za odpověď
PSK - admin píše:
Úterý 05.12.2017 14:47
Dobrý den,
protože se jedná o výroční zprávu dostupnou v elektronické podobě, tento dokument se bude citovat podle zásad citace pro elektronickou knihu:

Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování:
Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Poznámky.

Pozn.: Digitalizovaná kniha se cituje stejně jako tištěná kniha. Navíc se uvádí informace o přístupu k digitalizované formě knihy uvedená formulací "Dostupné také z:" (např. URL adresa, místo uložení CD apod.)

Zdroje:
* https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
* https://knihovna.vse.cz/faq/jak-citovat-vyrocni-zpravu/
Martin píše:
Úterý 02.01.2018 16:41
Dobrý den, prosím o radu, jak mám citovat příbalový leták? Předem děkuji za pomoc
PSK - admin píše:
Čtvrtek 04.01.2018 11:49
Dobrý den,

citační norma ISO 690 neupravuje citaci všech forem dokumentů. Citace příbalových letáků bohužel patří mezi ně. Nejblíže se tomuto druhu dokumentu pravděpodobně blíží citace firemních dokumentů.

viz :
* https://knihovna.cvut.cz/images/VSKP/PrikladyCitaci.pdf
* https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf

 Základním pravidlem při tvorbě citace je ovšem obecné pravidlo, které říká, že dokument by měl být popsán tak, aby byl dle uvedené citace snadno dohledatelný a identifikovatelný.
Při tvorbě citace tedy vycházejte z dostupných informací.
Alena píše:
Úterý 30.01.2018 22:04
Dobrý večer,
píšu diplomovou práci a prosím Vás o pomoc s citováním brožury, která je ke stažení na těchto stránkách ve formátu pdf. http://pubshop.bmbf.gv.at/detail.aspx?id=52#
Jedná se o brožuru s názvem Grundsatzerlass zum Projektunterricht.
Mockrát děkuji za odpověď.
S pozdravem Alena
PSK - admin píše:
Čtvrtek 01.02.2018 15:39
Dobrý den,

brožura se cituje stejně jako monografie, proto jsme využili generátor citací splňující normu pro elektronické knihy. S využitím dostupných údajů vznikla následující citace:

KNÖBL, Doris, ed. Grundsatzerlass zum Projektunterricht: Tipps zur Umsetzung [online]. Wien: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 2001 [cit. 2018-02-01]. Dostupné z: http://pubshop.bmbf.gv.at/detail.aspx?id=52#

Ve Vašem případě bychom doporučili zkonzultovat způsob citování s vedoucím práce, popřípadě hledat citační normu Vaší univerzity. S dotazy týkající se odborných knihovnických záležitostí se můžete obracet také na Knihovnický institut a jeho knihovnu: http://ipk.nkp.cz/[…]/knihovna-knihovnicke-literatury

Zdroje:
https://www.citacepro.com/dok/6hmIowuV8TY2OxAO
https://sites.google.com/[…]/elektronicke-informacni-zdroje
Lucie píše:
Pondělí 12.02.2018 00:27
Dobrý den,
prosím o rychlé info. V pátek odevzdávám semin. práci, kterou jsem si nechala zkontrolovat na odevzdej.cz. Citovala jsem publikaci, dostupnou z : http://glopolis.org/[…]/Concord-spolecna-pozice-2014.pdf
Všechny citované odstavce mám označeny jako shodu. Asi ji mám špatně zadanou v seznamu. Dělala jsem podle citace.com :
Společná pozice platformy Concord o potravinové bezpečnosti, 2014. Férovost, demokracie a rozmanitost našeho potravinového systému. Glopolis [online]. Brusel, [cit. 2018-02-10]. Dostupné z: http://glopolis.org/[…]/Concord-spolecna-pozice-2014.pdf
Jak by měla vypadat bibliografická citace v seznamu použitých zdrojů a jak v textu, aby se mi odkaz propojil? Používám Harvardský systém.
Předem moc děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Úterý 13.02.2018 08:53
Odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu